home sitemap mail
krajowe forum chłodnictwa

Auto Klima

Stosowanie i użytkowanie urządzeń klimatyzacyjnych nakłada na użytkowników wykonywania szeregu obowiązków, które wynikają z zastosowania w w/w urządzeniach czynników chłodzących mających negatywny wpływ na środowisko.

Ważnym jest aby nadzór nad szeroko pojętą eksploatacją tychże urządzeń prowadzony był przez osoby upoważnione, posiadające stosowne uprawnienia i certyfikaty, zapewniając tym samym fachową, kompetentną i zgodną z przepisami obsługę wynikającą z potrzeb eksploatacyjnych urządzeń (naprawa, przeglądy i konserwacje).

Posiadamy wszelkie wymagane przez prawo unijne uprawnienia i certyfikaty, zapewniamy całodobowy nadzór nad pracą urządzeń klimatyzacyjnych.

Wykonujemy kompleksowo czynności związane z:
- serwisem konserwacyjno - eksploatacyjnym
- naprawą urządzeń klimatyzacyjnych
- naprawą samochodowych agregatów chłodniczy
- naprawą klimatyzacji samochodowej, TIR, maszyn rolniczych, budowlanych oraz autobusów

Nasza firma posiada 20-letnie doświadczenie w branży chłodniczo-klimatyzacyjnej. Oferujemy montaż, naprawę, serwis oraz doradztwo zarówno klientom indywidualnym, firmom, jak i placówkom publicznym. Głównie działamy na terenie miast Kościan, Leszno i okolic.

Chłodnictwo Klimatyzacja                   Siedziba firmy:
Paweł Hohensee                                      ul. Chłapowskiego 15
                                                                    64-000 Kościan

Adres korespondencyjny:
ul. Poznańska 95                                       Tel. 609 45 51 46
64-000 Kościan                         
                 Tel. 601 77 19 42