home sitemap mail
krajowe forum chłodnictwa

Czyszczenie, konserwacja

Klimatyzacja nadaje powietrzu pożądane przez nas parametry. Powietrzu, które pobiera z zewnątrz i przepływa przez kanały oraz klimatyzator. Należy więc przykładać wagę do czystości urządzeń oraz kanałów. Chłodne powietrze będzie czyste, jeśli przed wylotem powietrza będzie umieszczony specjalny filtr, który usuwa kurz oraz zanieczyszczenia. Typowy filtr powietrzny może być zamieniony na bardziej wyrafinowany filtr odwadniający i plazmowy dodatkowo uzdatniający wydmuchiwane przez klimatyzatory powietrze.


Filtry z czasem zanieczyszczają się przez co spada ich wydajność, a przez to spada wydajność pracy całego klimatyzatora. Wzrasta więc zużycie energii. Klimatyzatory często ulegają oblodzeniu spowodowanemu przez skraplanie się wody. W klimatyzacji mogą też rozwinąć się drobnoustroje, dla których pożywką będą zanieczyszczenia na filtrze. Potem niestety będą trafiać do pomieszczenia wraz z wdmuchiwanym powietrzem. Klimatyzacja powinna być więc czyszczona regularnie, w celu nie tylko utrzymania dobrego stanu całego urządzenia, ale także dla utrzymania zdrowia użytkowników. Należy zapamiętać, że zaniedbany klimatyzator szkodzi. Tylko drożny klimatyzator spełnia właściwie swoją rolę.


Bieżąca obsługa w odstępach np. miesięcznych – polega na czyszczeniu filtrów parownika i skraplacza, oczyszczeniu parownika, sprawdzeniu drożności odpływu skraplającej się wody oraz pomiarze temperatury przy parowniku, kontroli połączeń elektrycznych i szczelności połączeń układu chłodniczego. Badanie, gdy korzystamy z klimatyzacji tylko wiosną i latem – na początku i końcu "sezonu chłodniczego" obejmować powinno sprawdzenie ciśnień w układzie chłodzenia, pomiar wszystkich temperatur, kontrolę skraplacza (uszkodzenia i ryzyko korozji). To zadanie w znakomitej większości przypadków trzeba już zlecić specjalistom.


Wloty i wyloty powietrza powinny być czyszczone suchą i miękką tkaniną, natomiast do usuwania cięższych zabrudzeń trzeba będzie użyć letnią wodę i łagodny środek czyszczący. Kategorycznie nie wolno używać żrących środków. Część klimatyzatorów jest wyposażana w systemy automatycznego czyszczenia filtrów. Promieniowanie ultrafioletowe usuwa nieprzyjemne zapachy i zabija bakterie Filtry czyścić należy zgodnie instrukcją stworzoną przez producenta. Przeciętnie filtry powinny być czyszczone co 14 dni. Klimatyzacja natomiast wymaga czasami gruntownego czyszczenia. Chodzi tu zwłaszcza o kanały. Czynność ta może być zlecona firmom specjalizującym się w czyszczeniu klimatyzacji. Zagrzybiona klimatyzacja powoduje między innymi : senność, bóle głowy, zatok, choroby płuc.

Nasza firma posiada 20-letnie doświadczenie w branży chłodniczo-klimatyzacyjnej. Oferujemy montaż, naprawę, serwis oraz doradztwo zarówno klientom indywidualnym, firmom, jak i placówkom publicznym. Głównie działamy na terenie miast Kościan, Leszno i okolic.

Chłodnictwo Klimatyzacja                   Siedziba firmy:
Paweł Hohensee                                      ul. Chłapowskiego 15
                                                                    64-000 Kościan

Adres korespondencyjny:
ul. Poznańska 95                                       Tel. 609 45 51 46
64-000 Kościan                         
                 Tel. 601 77 19 42