home sitemap mail
krajowe forum chłodnictwa

Klasa energetyczna

Klasy efektywności energetycznej przyporządkowane są skali złożonej z liter od A do G, gdzie klasa A umieszczana na zielonym pasku oznacza urządzenie najbardziej efektywne, a klasą G umieszczana na czerwonym pasku najmniej efektywne. Wyznacza się je ze stosunku rocznego zużycia energii przez dane urządzenie do standardowego zużycia energii przez tego typu urządzenia określonego odpowiednimi przepisami. Od grudnia 2010 roku na lodówkach, pralkach, zmywarkach i telewizorach wprowadzono dodatkowo trzy nowe klasy A+, A++ oraz A+++ charakteryzujące urządzenia najbardziej efektywne energetycznie.

Przyznawanie odpowiednich klas energetycznych w Polsce reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Gospodarki z dn. 20 maja 2005 "W sprawie wymagań dotyczących dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzorów etykiet dla urządzeń" (Dz. U. z 2005 r. Nr 98, poz. 825).

Urządzenia klimatyzacyjne
Dla klimatyzatorów obowiązuje klasa efektywności energetycznej ze sklalą A-G, którą określa dyrektywa 2002/40WE. Ma ona zastosowanie do urządzeń 12 kW. Etykieta zawiera informacje o:

- modelu urządzenia,
- klasie efektywności energetycznej A-G,
- rocznym zużyciu energii (przy pełnym obciążeniu 500 h / rok)
- wydajności chłodzenia przy pełnym obciążeniu w kW
- efektywności energetycznej w trybie chłodzenia przy pełnym obciążeniu
- typie urządzenia (tylko chłodzenie lub chłodzenie/grzanie)
- typie chłodzenia (chłodzone powietrzem lub wodą)
- poziomie emitowanego hałasu (jeśli dotyczy)

Dla klimatyzatorów z funkcją ogrzewania zastosowanie mają dodatkowo informacje o:
- mocy cieplnej przy pełnym obciążeniu w kW
- wydajności trybu grzewczego

Nasza firma posiada 20-letnie doświadczenie w branży chłodniczo-klimatyzacyjnej. Oferujemy montaż, naprawę, serwis oraz doradztwo zarówno klientom indywidualnym, firmom, jak i placówkom publicznym. Głównie działamy na terenie miast Kościan, Leszno i okolic.

Chłodnictwo Klimatyzacja                   Siedziba firmy:
Paweł Hohensee                                      ul. Chłapowskiego 15
                                                                    64-000 Kościan

Adres korespondencyjny:
ul. Poznańska 95                                       Tel. 609 45 51 46
64-000 Kościan                         
                 Tel. 601 77 19 42